Verbinding in een tijd van afstand

De feestdagen staan weer voor de deur, de één kijkt ernaar uit terwijl het voor de ander dagen zijn om tegenaan te hikken. Hoe je dit voorheen ook hebt mogen ervaren, de huidige Coronacrisis maakt het er niet makkelijker op. Wat momenteel in het groot plaatsvindt zoals polarisatie, afstandelijkheid, onveiligheden, angst vindt ook op microniveau in vele huiskamers plaats. Het gevoel van afgescheiden zijn, onveiligheid en eenzaamheid is groot. In deze blog zal ik dieper ingaan op de verbinding in een liefdesrelatie met als doel om er individueel progressie in te kunnen maken. Uiteraard kun je de verbinding die je in een liefdesrelatie hebt ook verder doortrekken naar andere relaties. Hoe voelen jouw relaties? Is er diepgang, beweeg je naar elkaar toe of leef je meer langs elkaar heen en blijft het eerder oppervlakkig? Verbinding kun je zien als de energie tussen mensen die zich door elkaar gezien, gehoord, gewaardeerd en gesteund voelen. Wanneer het moment in een liefdesrelatie is aangebroken, dat al het nieuwe is veranderd in vanzelfsprekendheid, loop je risico dat deze waardevolle energie naar de achtergrond verdwijnt. Hoe kun je dit voorkomen en juist meer verdieping in je relatie aanbrengen?

Neem de ander bewust waar door de ander op de voorgrond te plaatsen. Blijf kijken en luisteren. Je zult gaan merken dat contact geen gegeven is maar een uitwisseling waar jij je bijdrage aan levert. Maar neem tegelijkertijd ook jezelf waar. Wat gaat er om in jezelf en wat ervaar jij in het contact met de ander. Vervolgens communiceer je hierover met elkaar, je deelt de waarneming met de ander.Er zijn genoeg redenen om het gesprek niet aan te willen/ durven gaan met elkaar zoals bijvoorbeeld oordelen, misvattingen, jaloezie en angsten. Maar gezien de belangrijkste grondslag van een relatie met elkaar in gesprek te blijven is, is het juist van belang om dat wel te blijven doen of weer te gaan doen. Wat je deelt en wat je juist (soms onbewust) achterhoudt, tekent de intensiteit van het contact. Hetgeen je niet met elkaar deelt kan zorgen voor contactarmoede. Je raakt uit verbinding en je kunt je eenzaam gaan voelen binnen de relatie. 

Daarom hieronder een aantal uitgangspunten die je kunt gaan toepassen.
💎 Niks zo veranderlijk als de mens. Sta hier open voor en ga keer op keer een nieuwe ontmoeting met elkaar aan.
💎 Wanneer je gedrag wilt voorschrijven zul je daarmee binnen je relatie een dwingend karakter creëren wat nooit en te nimmer zal leiden tot verdieping. Geef de ruimte tot antwoorden vanuit zijn of haar eigenheid.
💎 Laat toe dat meningen en gevoelens kunnen verschillen, dat zorgt voor veiligheid en eenheid.

Ik weet als geen ander dat het niet eenvoudig hoeft te zijn. Immers weten een aantal van jullie dat er voor mij een verleden was waarin ik niet wist hóe ik mij moest verbinden. Nu ik dit proces ben aangegaan via boeken, analyse, opleiding, therapie en ervaring, wil ik mijn belangrijkste bevindingen met jullie delen. Verbinding is een basisbehoefte en we hoeven alleen maar naar de maatschappij te kijken om te zien dat juist dit is wat ontbreekt. We gaan van een tijd “Ieder voor zich”, waarbij steeds meer aan het licht komt, naar een tijd waarin we ons verenigen en verbinden. 

Als je met elkaar beleving uitwisselt zorg je voor een intense uitwisseling en een sterk gevoel van verbondenheid, bijvoorbeeld;
💎 Ik wil graag met je praten over hoe ik jou nu beleef en ik wil graag met je delen wat er in mij omgaat in plaats van "je geeft me zo weinig aandacht" en "ik vind dat ik er alleen voor sta". Dus zonder te wijzen met het vingertje deel je jouw gevoel met de ander. Als je samen een situatie die is ontstaan gaat verkennen en er oprecht en zorgvuldig over gaat praten, dan kan van daaruit een nieuwe situatie ontstaan. Je maakt verbinding.
💎 Erken hardop denkend tegenstrijdige gevoelens. Bespreek dit samen als eb en vloed. Je beweegt naar de ander en keert terug naar jezelf. Niet om je zin te krijgen maar juist om vragen en gevoelens die het onderwerp oproept uit te wisselen.
💎 Wees begripvol naar elkaar toe.
💎 Zorg dat je zonder oordeel en afkeuring spreekt of uit dit vanuit jouw gevoel, met daarbij de kanttekening dat dit geen waardeoordeel is, maar waar jij over in conflict bent met jezelf.
💎 Met respect voor ieders eigenheid.
💎 Onthoud je van generaliseren, zoals "jij vergeet ook altijd"…..of "waarom ben je altijd zo negatief".
💎 Reageer vanuit jezelf, bijvoorbeeld “Waarom deed je zo? Ik merkte iets aan mezelf toen jij dat deed. Voor mij betekende dit…. Maar wat betekent dat voor jou?" 

Wanneer je weer in gesprek kunt treden met elkaar en/ of dit vanuit een fijnere en veilige omgeving zal plaatsvinden zal het partner contact weer de oprechte ontmoeting kunnen zijn tussen ‘jij en ik’. Je richt je op andere ervaringen dan de kleine pleziertjes en vluchtige ontmoetingen. Het innerlijke leven krijgt kleur, een diepere klant klank en het contact raakt jou in je diepste wezen. 

Wat gun ik dit jou! Heel veel succes met dit proces. Hieronder zal ik een leerzame oefening aanbieden. En mocht je ondanks al deze tips en oefening meer hulp wensen, neem gerust contact op om te zien wat ik voor jou kan betekenen ✨💖

Dan rest mij nog jullie veilige, liefdevolle feestdagen in betekenisvolle verbinding toe te wensen🍾💥🎄
Liefs, Kirsten


OEFENING
Onderwerp uitpraten
Welk onuitgesproken onderwerp speelt er nog tussen jullie?
Ga hierover in gesprek. 
• Ga met elkaar na wat dit onderwerp voor gedachtes en gevoelens bij jullie oproept. 
• Welke betekenis heeft dit onderwerp voor jullie? 
• Hoe beleven jullie het contact met elkaar tijdens dit gesprek? 
• Spreek een moment af om op dit gesprek terug te komen, je hebt dan rustig de tijd om het gesprek te verwerken en te analyseren. 
• Bij het volgende moment gaan jullie na of er voldoende is besproken of dat er nog gedachtes/ gevoelens enz. onuitgesproken zijn gebleven.

life coaching & therapie regio 's-Hertogenbosch
Keuze Vrij bij Mij
 Privacybeleid  
 Cookies 
 BTW-id NL003898484B72 
 KVK 83963464
Chat openen
Gratis tips en/of ondersteuning via chat
Hier help ik je gratis met tips en/of ondersteuning via chat